Om Sverigedemokraterna i Kungsbacka | Sverigedemokraterna i Kungsbacka

Om Sverigedemokraterna i Kungsbacka


Sverigedemokraternas lokalavdelning i Kungsbacka ställde för första gången upp i valet till kommunfullmäktige år 2010. I Valet 2010 hade vi kraftig medvind, vilket resulterade i att SD blev tre gånger större än Vänstern och lika stora som KD i Kungsbacka sett till antalet mandat. Vi gick från noll till tre ledamöter i kommunfullmäktige vilket innebar den största SD-framgången i hela länet, mycket tack vare de kampanjer vi bedrivit.

I valet den 14 september 2014 fick vi 9,44 % och detta gav oss 6 mandat. Vi har även ingått ett valtekniskt samarbete med kungsbackaborna vilket ger oss tillträde till samtliga nämnder i kommunen. Du är välkommen att bli medlem och engagera dig i SD Kungsbacka!