Om Sverigedemokraterna i Kungsbacka | Sverigedemokraterna i Kungsbacka

Om Sverigedemokraterna i Kungsbacka

Sverigedemokraterna Kungsbacka ställde för första gången upp i valet till kommunfullmäktige år 2010. Vi gick från noll till tre ledamöter i kommunfullmäktige vilket innebar den största SD-framgången i Halland län, mycket tack vare de kampanjer vi bedrivit.
I valet den 14 september 2014 fick vi 9,44 % vilket innebar att SD dubblerade antalet mandat till 6 stycken. SD Kungsbacka ingick då valtekniskt samarbete med partiet Kungsbackaborna vilket gav oss tillträde till samtliga nämnder i kommunen.

SD Kungsbacka fortsätter sin ökning och i valet 2018 fick vi 14,41% och ökade med ytterligare 3 mandat till nu totalt 9 mandat.

Du är välkommen att bli medlem och engagera dig i SD Kungsbacka!