Om Sverigedemokraterna i Kungsbacka | Sverigedemokraterna i Kungsbacka

Om Sverigedemokraterna i Kungsbacka

Sverigedemokraterna Kungsbacka ställde för första gången upp i valet till kommunfullmäktige år 2010. Vi gick från noll till tre ledamöter i kommunfullmäktige vilket innebar den största SD-framgången i Halland län, mycket tack vare de kampanjer vi bedrivit.
I valet den 14 september 2014 fick vi 9,44 % vilket innebar att SD dubblerade antalet mandat till 6 stycken. SD Kungsbacka har valtekniskt samarbete med Kungsbackaborna vilket ger oss tillträde till samtliga nämnder i kommunen.

Du är välkommen att bli medlem och engagera dig i SD Kungsbacka!