Nya Styrelsen i SD Kungsbacka 2016 | Sverigedemokraterna i Kungsbacka

Nya Styrelsen i SD Kungsbacka 2016

Söndagen den 21:e Februari hade SD Kungsbacka nytt årsmöte där en ny styrelse valdes.
Grattis och lycka till alla!

Ordförande: Stefan Jägnert. V.Ordförande: Bengt-Arne Landgren. 2:e V. Ordförande: Tobias Eriksson. Ledamot: Carita Bolwén, Ann-Charlotte Hansson, Tommy Bech, Peder Olsen, Kenth Wallin, Torbjörn Andersson. Suppleanter: Christel Berggren, Stefan Vilumsons, Ulla Assarson, Elizabeth Carlsson. Saknas på bild gör Tobias Eriksson.