Kyrkovalet 2017 | Sverigedemokraterna i Kungsbacka

Kyrkovalet 2017

Torbjörn Andersson valdes in till både Göteborgs stift samt Kyrkofullmäktige i Tölö pastorat

Tommy Bech valdes in till Kyrkofullmäktige i Löftadalens pastorat

Våra förslag

En kyrka säker och engagerad i sin kristna identitet Svenska kyrkan måste våga vara en kyrka med tydlighet i den kristna identiteten, som också står upp för utsatta kristna i Sverige och utomlands.

En synlig kyrka Svenska kyrkan ska bedriva mission och markera närvaro, även i förorter och parallellsamhällen.

Omsorg om kulturarvet Förstärk arbetet med att förvalta och värna Sveriges största kulturarv – kyrkomiljöerna, exempelvis genom att vårda traditionen kring skolavslutningar i kyrkan.

Småskalighet och demokratisk närhet Utvärdera sammanslagningar och stordriftsrationaliseringar i organisationen och sträva efter småskalighet och närhet.

En trygg famn – kyrkan som social kraft Slå vakt om och intensifiera det sociala arbetet. Prioriterade grupper bör vara ensamma äldre, brottsoffer och unga med psykisk ohälsa. Grupper i behov av stöd är också fattigpensionärer och kristna asylsökande.

Trygghet och identifikation Undvik stora förändringar i kyrkans liturgi, men se över arbets- och kommunikationsformer för att vara en kyrka relevant i vår tid, utan att ge avkall på sina värden och sin värdighet.

Respekt för åsiktsmångfald Återupprätta respekten för olika inriktningar och åsikter inom kyrkan. Klassiskt konservativa präster, personal och medlemmar som oroar sig över kyrkans utveckling ska inte frysas ut.