Kyrkovalet 2017 | Sverigedemokraterna i Kungsbacka

Kyrkovalet 2017

Våra kandidater

Torbjörn Andersson och Tommy Bech

Våra förslag
En kyrka säker och engagerad i sin kristna identitet
Svenska kyrkan måste våga vara en kyrka med tydlighet i den kristna
identiteten, som också står upp för utsatta kristna i Sverige och
utomlands.
En synlig kyrka
Svenska kyrkan ska bedriva mission och markera närvaro, även i
förorter och parallellsamhällen.
Omsorg om kulturarvet
Förstärk arbetet med att förvalta och värna Sveriges största kulturarv
– kyrkomiljöerna, exempelvis genom att vårda traditionen kring
skolavslutningar i kyrkan.
Småskalighet och demokratisk närhet
Utvärdera sammanslagningar och stordriftsrationaliseringar i
organisationen och sträva efter småskalighet och närhet.
En trygg famn – kyrkan som social kraft
Slå vakt om och intensifiera det sociala arbetet. Prioriterade grupper
bör vara ensamma äldre, brottsoffer och unga med psykisk ohälsa.
Grupper i behov av stöd är också fattigpensionärer och kristna
asylsökande.
Trygghet och identifikation
Undvik stora förändringar i kyrkans liturgi, men se över arbets- och
kommunikationsformer för att vara en kyrka relevant i vår tid, utan att
ge avkall på sina värden och sin värdighet.
Respekt för åsiktsmångfald
Återupprätta respekten för olika inriktningar och åsikter inom kyrkan.
Klassiskt konservativa präster, personal och medlemmar som oroar sig
över kyrkans utveckling ska inte frysas ut.