SD representationer i Nämnder | Sverigedemokraterna i Kungsbacka

SD representationer i Nämnder

Mandatperioden 2018 – 2022 är Sverigedemokraterna Kungsbacka representerade i följande nämnder samt Kommunstyrelse:

Kommunstyrelsen: Carita Boulwén och Susanne Andersson. Ersättare Stefan Jägnert och Stefan Vilumsons

Byggnadsnämnden: Kenth Wallin. Ersättare Stefan Vilumsons

Valnämnden: Tommy Bech. Ersättare Stefan Jägnert

Nämnden för Förskola & Grundskola: Anna-Karin Granberg och Susanne Andersson. Ersättare Jens Ling

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad: Carita Boulwén och Roger Krantz. Ersättare Hampus Jägnert

Nämnden för Individ & Familjeomsorg: Carita Boulwén och Elisabeth Svensson. Ersättare Ia Johansson

Nämnden för Kultur & Fritid: Roger Krantz och Torbjörn Andersson. Ersättare Hampus Jägnert

Nämnden för Miljö & Hälsa: Tobias Eriksson. Ersättare: Bengt Fransson

Nämnden för Service: Stefan Jägnert. Ersättare Roger Bäckstrand

Nämnden för Teknik: Bengt Fransson. Ersättare: Tobias Eriksson

Nämnden Vård & Omsorg: Elisabeth Svensson och Tommy Bech. Ersättare: Lars Gallon

Kommunrevisionen: Bo Regnér