SD representationer i Nämnder | Sverigedemokraterna i Kungsbacka

SD representationer i Nämnder

Nämnder där SD Kungsbacka är representerade antingen som ordinarie ledamot eller som ersättare. Vi har även en ersättare i Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen Carita Boulwén (Ersättare)

Byggnadsnämnden Kenth Wallin (Ledamot)

Nämnden Fritid & Folkhälsa Stefan Jägnert (Ledamot)

Nämnden Förskola & Grundskola Carita Boulwen (Ersättare)

Nämnden Gymnasie & Vuxenutbildning Tommy Bech (Ersättare)

Nämnden Funktionsstöd Susanne Justesen (Ledamot)

Nämnden Individ & Familjeomsorg Carita Boulwen (Ledamot)

Nämnden Kultur & Turism Bengt-Arne Landgren (Ersättare)

Nämnden Miljö & Hälsoskydd Tobias Eriksson (Ledamot)

Nämnden Teknik Stefan Jägnert (Ersättare)

Nämnden Äldreomsorg Tommy Bech (Ersättare)