Kommunfullmäktige

Stadshuset-Kungsbacka1

 

 

Valet till Kommunfullmäktige i Kungsbacka 2014 har för SD Kungsbackas del resulterat i att följande kandidater tagit plats där:

Ledamot

Carita Boulwén

Thord Brynielsson

Stefan Jägnert

Kenth Wallin

Jessica Larsson

Ersättare

Peder Olsén

Susanne Justesen

Tommy Bech

Text on the button