Välkommen till

SD Kungsbacka

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Kungsbacka - En trygg kommun att trivas i

Kungsbacka är en vacker småstad, med närhet till hav och sjöar och med landsbygden som inramning åt den växande stadskärnan. Med dess geografiska läge, med kort avstånd till både storstad och landsbygd, där de ekonomiska förutsättningarna är goda och där tryggheten är stor, är Kungsbacka en mycket attraktiv kommun att bo i för både gammal som ung. Vi vill att Kungsbacka ska fortsätta växa och utvecklas, men med varsamhet och eftertanke.

I Sverigedemokraternas Kungsbacka hushåller kommunen med skattebetalarnas pengar och prioriterar vård, skola och omsorg för alla kommuninvånare utan särprioriteringar. Alla ska känna att de är betydelsefulla invånare och att de får den hjälp och stöd de behöver, oavsett bakgrund.

. Vi vill att alla ska få en chans till ett bra liv i Kungsbacka, där hänsyn ska tas till allas olika förutsättningar och att valfriheten gällande skola, vård och omsorg ska beaktas. Där man finner trygghet, glädje och känner gemenskap, framtidstro och kärlek till sin kommun. Ett öppet och demokratiskt samhälle, där kommuninvånarna känner att man lyssnar på dem och verkar för deras bästa. Allt detta är mycket viktiga grundstenar för det samhälle som vi vill ha.

Alla ska ha råd att bo i Kungsbacka kommun, ungdomar, pensionärer, ensamstående med eller utan barn, eller andra lågavlönade. Vi vill därför att man bygger fler mindre och billigare lägenheter, som i första hand går till Kungsbackas invånare som redan står i bostadskön. Nyanlända ska inte prioriteras och få förtur till bostäder.

Våra äldre ska ha möjlighet att leva ett rikt liv präglat av oberoende och självständighet, under trygga förhållanden och med respekt för självbestämmande och integritet. Vård och omsorg ska vara individuellt utformade och syfta till att stärka individens egna resurser.

Personer med funktionsnedsättningar ska få det stöd de behöver och ges möjlighet till goda levnadsvillkor.

Genom att vara mer lyhörda, flexila och öppna i förhandlingar samt att förkorta kommunens handläggningstider, kan Kungsbacka bli en mer attraktiv kommun för fler företag att etablera sig i och för befintliga företag att våga växa i.

Kungsbacka kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, med en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Förbättrade arbetsförhållanden i den offentliga sektorn genom rätt till heltid, slopade delade turer och slopad karensdag inom vård och förskola. Medarbetarna ska känna sig trygga på sitt arbete och med sina arbetskamrater, de ska känna välmående och att de blir lyssnade på.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi kommer aldrig ge utrymme åt islamism eller annan extremism, här ska demokrati och jämställdhet råda. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. Vi tycker också att samhällsresurser i första hand ska läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. I vårt Sverige sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma medborgare ska behöva låsa in sig för att känna trygghet. Vi vill satsa på de män och kvinnor som arbetar som poliser och ge dem det stöd, den uppskattning och den lön de förtjänar.

Aktuellt

Denna förening tillhör

SD Halland